Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Handelsonderneming Bosstad VOF

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Handelsonderneming Bosstad VOF , zoals deze beschikbaar is gesteld door Handelsonderneming Bosstad VOF . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Handelsonderneming Bosstad VOF is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Handelsonderneming Bosstad VOF.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Handelsonderneming Bosstad VOF te mogen claimen of te veronderstellen.

Handelsonderneming Bosstad VOF streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Handelsonderneming Bosstad VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Handelsonderneming Bosstad VOF op deze pagina.

Bosstad Tweewielers is DE e-bike specialist in de regio Haarlemmermeer! Bezoek onze nieuwe showroom aan de Paxlaan 6 in Hoofddorp

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop software webshop